Els primers anys de la Guerra Civil, per Agustí Centelles