Fundació Vila Casas
Facebook Instagram Twitter Youtube Pinterest Vimeo Linkedin Foursquare
ART CONTEMPORANI - LA FUNDACIó - INFORMACIó FINANCERA

Informació financeraBalanç 2017ALTRES BALANÇOS
2016
2015
2014
ACTIU NO CORRENT

Immobilitzat Intangible 301.368
Immobilitzat Material 26.199.005
Inversions Immobiliàries 38.298.275
Inversions en entitats del grup 4.477.881
Inversions financeres a llarg termini 9.253.059ACTIU CORRENT

Existències 152.782
Deutors 434.950
Inversions financeres a C/P 776.605
Periodificacions 91.047
Efectiu 6.125.962


TOTAL ACTIU 2017: 86.110.934
PATRIMONI NET

2017

Fons dotacional 84.583.223
Reserves 90.463
Resultat d'exercicis anteriors 0
Resultat de l'exercici 425.034


PASSIU NO CORRENT

Deutes a llarg termini 394.660


PASSIU CORRENT

Deutes a curt termini 290.169
Creditors 327.385


TOTAL PASSIU 2017: 86.110.934Compte de pèrdues i guanys 2017


INGRESSOS

Ingressos de l'activitat fundacional 149.861
Donacions privades rebudes 1.000.000
Ingressos derivats del patrimoni 2.896.802
Ingressos financers 163.202
Altres ingressos 84.063
Reversió deterioraments 13.764


TOTAL INGRESSOS: 4.307.692DESPESES

Despeses Activitat d'Art 2.352.560
Despeses Activitat Sanitat 73.407
Premis i altres ajudes concedides 9.000
Despeses Estructura 1.447.691


TOTAL DESPESES: 3.882.658
BENEFICI DE L'EXERCICI: 425.034


PRESSUPOST


Els pressupostos per l’any 2019 de la Fundació Vila Casas són:

COMPARATIVA 2014 - 2015 -2016 - 2017 - 2018 - 2019
  Ingressos Inversions Despeses
2014 3.011.700 416.775 2.687.176
2015 2.932.100 433.453 2.945.929
2016 2.847.100 411.892 3.514.532
2017 2.663.452 759.500 3.540.125
2018 2.783.722 421.579 3.601.233
2019 3.222.371 517.772 3.697.089Obres d'Art incorporades durant el 2018

COMPARATIVA
  2014 2015 2016 2017 2018
Pintura 56 26 22 85 267
Escultura 7 24 14 6 7
Fotografia 49 25 57 13 78
BARCELONA
ESPAIS VOLART
Exposicions Temporals d'Art Contemporani

Espai Volart Telèfon E-mail Localització
BARCELONA
MUSEU CAN FRAMIS
Museu de Pintura Contemporània

Can Framis Telèfon E-mail Localització
PALAFRUGELL
MUSEU CAN MARIO
Museu d’Escultura Contemporània

Can Mario Telèfon E-mail Localització
TORROELLA DE MONTGRÍ
MUSEU PALAU SOLTERRA
Museu de Fotografia Contemporània

Palau Solterra Telèfon E-mail Localització


Subscriu-te al newsletter © 2019 Fundació Vila Casas   *   Avís legal i política de privacitat   *   Política de cookies   *   Mapa web   *   Anunzia