Bases del premi: Premi de Fotografia (2023)1. Participants
Podran participar en aquesta convocatòria artistes majors de 18 anys amb una fotografia inèdita o, en el cas d’una sèrie, amb una composició de màxim tres imatges. Les obres hauran de ser originals i no podran haver estat exposades públicament amb anterioritat. La participació en aquest premi suposa la total acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la decisió del jurat.

2. Tema
El tema serà lliure.

3. Enviament de les obres

Per al visionat i la possible selecció de les obres per part del jurat, les persones participants s’hauran d’inscriure aquí del 9 al 31 de gener, on hauran d’emplenar el formulari de dades que consta de: fitxa tècnica de l’obra, una breu memòria, el currículum de l’artista i una imatge de l’obra amb una resolució de 300 ppp en format TIFF i d’una mida mínima de 5 MB i màxima de 100 MB, com s’especifica al web. Si es tracta d’una sèrie, la fotografia serà del conjunt de les obres.
Per a qualsevol consulta sobre el procés d’inscripció, contacteu amb Núria Costa. Telèfon: 972 761 976 / correu electrònic: palausolterra@fundaciovilacasas.com

4. Selecció de les obres finalistes, exposició i catàleg
D’entre les fotografies rebudes, el jurat n’efectuarà una selecció, que s’exposarà a la sala d’exposicions temporals del Museu Palau Solterra entre el 29 d’abril i el 18 de juny del 2023, i de la qual s’editarà un catàleg.
Finalment, el jurat atorgarà el primer i segon premis d’entre les obres finalistes.

5. Dimensions i característiques tècniques
Les fotografies presentades podran ser en blanc i negre i/o color, realitzades amb càmera analògica o digital.
La mida de la fotografia individual serà d’un màxim de 100 x 100 cm o que la suma dels costats no superi els 200 cm, i d’un mínim de 50 x 50 cm o que la suma dels dos costats no sigui inferior a 100 cm.
Si l’obra presentada és una sèrie formada per un màxim de tres imatges, cap d’aquestes no podrà superar els 30 x 40 cm o que la suma dels costats de cada fotografia no superi els 70 cm (i la suma del tríptic no superi els 210 cm).

6. Lliurament i transport
La Fundació es posarà en contacte amb els i les artistes finalistes a través d’un correu electrònic el dia 7 de març, a fi que les fotografies siguin presentades a concurs abans del 31 de març. Aquestes hauran d’estar positivades i, sense superar els 8 kg de pes, emmarcades per a la seva exposició. L’emmarcat serà a lliure elecció de l’artista, amb la condició que l’obra sigui presentada degudament preparada per poder ser penjada.

La Fundació no es fa responsable de les despeses d’enviament ni de la devolució (que seran sempre a càrrec de cada artista), així com dels possibles desperfectes que es puguin ocasionar en el trasllat de les obres. L’embalatge, que ha de ser reutilitzable per al seu retorn, i l’assegurança, seran també a compte i risc dels participants.

Les fotografies s’hauran de presentar al Museu Palau Solterra [Carrer de l’Església, 10. 17257 Torroella de Montgrí (Girona)] de dimecres a dissabte d’11 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h, excepte diumenge, que serà d’11 a 13.30 h. No seran admeses aquelles obres que incompleixen les condicions descrites en les bases del concurs.

7. Drets i obligacions

Les obres premiades passaran a ser propietat de la Fundació Vila Casas i entraran a formar part del seu fons.
Els fotògrafs i les fotògrafes participants garanteixen que són els propietaris del material que presenten a concurs i que en posseeixen la totalitat de la propietat intel·lectual, així com les corresponents autoritzacions en el cas de fer aparèixer persones o llocs de caràcter privat.

8. Premis
Les dues obres, premiades amb 6.000 € i 3.000 €, seran exposades en el museu corresponent.
En tot moment, el jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis.
El guanyador o guanyadora del primer premi realitzarà una exposició individual en el Museu Can Framis (Barcelona), en el termini màxim d’un any des de la data de lliurament del premi.

9. Devolucions de les obres
Les obres no premiades hauran de ser recollides de dimecres a dissabte, entre el 6 de juliol i el 18 d’agost de 2023 d’11 a 13.30 h i de 17 a 19.30 h. Totes les obres que no hagin estat retirades abans del 18 d’agost quedaran a lliure disposició de la Fundació, sense que això impliqui que passaran a formar part del seu fons.

El jurat d’aquesta edició estarà format per:

Sophie Köhler
Laura Terré
Rafael Tous
Antoni Vila Casas
Antonio Sagnier
Àlex Susanna
Natàlia Chocarro