Full de sala


Com a fotògraf Jordi Belver té dues grans passions, d’una banda l’arquitectura amb l’articulació dels espais que aquesta suposa i les llums i ombres que se’n generen, i de l’altra, els artistes i com transmetre a partir d’una imatge quin personatge s’amaga al darrere, el pensament, l’entorn o les vivències. En l’exposició que presentem se centra de manera exclusiva en el retrat, es tracta d’un projecte dut a terme amb en Daniel Giralt-Miracle entre els anys 1977 i 2007 en què l’un entrevistava els artistes i l’altre els fotografiava.

Les fotografies presentades, doncs, no han estat escollides només seguint criteris estètics sinó que s’hi han tingut en compte aspectes com el fet de mostrar la personalitat del retratat o allò que més els va cridar l’atenció en el moment en què hi parlaren. Cal remarcar que es tracta de fotografies fetes en l’ambient de l’artista, veient-lo treballar al mateix temps que conversaven. L’objectiu, per tant, d’aquesta selecció no és altre que el de compartir amb l’espectador aquelles vivències i traslladar-li amb imatges i paraules les sensacions viscudes.