ART CONTEMPORANI - EXPOSICIONS

Els llocs de la pintura


The Loobster room (L'habitació de la llagosta)


Data
1994
Artista
Vicenç Viaplana
"Feia anys que treballava, tancat a l'estudi –i sense ensenyar res–, intentant evolucionar tècnicament. Sentia la necessitat de crear un llenguatge propi, una tècnica solvent que em servís per seguir treballant sense caure en anacronismes pictòrics. Eren anys –a partir de mitjans dels noranta– en què la pintura era fortament qüestionada, repudiada fins i tot. Era un bon moment per a la reflexió. Jo havia començat amb el conceptual, treballant fonamentalment les idees, però també entenia que hi havia llocs on només s'hi podia arribar a través de la pintura. A The Lobster Room, la mirada de l'espectador, en un angle de 45 graus, es dirigeix cap a un espai buit sota les potes d'una taula. El quadre, cromàticament, està construït amb una gamma de grisos que recorda una fotografia en blanc i negre. No s'hi aprecia cap pinzellada, cap mena de gestualitat. A The Lobster Room estem mirant sota la taula. També sota la pintura. Intentem veure que hi ha sota la pintura. El quadre no pretén dir absolutament res, no hi ha respostes. Estem enfrontats a un espai buit i gris, d'on sorgeix inexplicablement, de vegades, la pulsió creativa. Una llagosta en una habitació buida". Vicenç Viaplana