ART CONTEMPORANI - EXPOSICIONS

Mirada, llum i equilibri


Foto 3Artista
Ricard Duran i Bargalló
“Considerem Ricard Duran com un dels últims exponents de la Nova Objectivitat a Espanya. Aquest corrent, sorgit a l’Alemanya de la República de Weimar, cerca trencar amb els criteris estètics del pictorialisme imperants des del naixement de la fotografia. Els postulats de la Nova Objectivitat són, entre d'altres, potenciar les característiques intrínseques al mitjà fotogràfic com, per exemple, la nitidesa i considerar que els elements industrials són dignes per a ser utilitzats en la fotografia artística i de creació.” Eduard Bertran.