Informe Quiral

Informe Quiral

L’Informe Quiral és un estudi d’investigació fet conjuntament amb l’Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra sobre un tema de salut determinat.

Anualment es presenta un Informe Quiral, que es pot descarregar a continuació