Presentació

La Fundació Vila Casas edita vàries publicacions, d'entre les que destaquem tres:

Els catàlegs d'artistes que exposen en els espais i museus de la Fundació, que es publiquen en català, castellà i anglès. D'altra banda, el quadern Quiral Arte que és el resultat de la trobada Quiral Arte, un debat entre professionals de la cultura per dialogar sobre l'obra de l'artista que es trobi exposant en aquell moment a l'Espai Volart. Aquesta publicació s'edita en castellà. Finalment, el quadern L'Art de col·leccionar que consisteix en la transcripció d'una entrevista conduïda pel crític d'art Daniel Giralt-Miracle i el col.leccionista al qual la Fundació hagi convidat a exposar part de les seves obres a Can Framis. Aquesta publicació s'edita en català i en castellà.

Totes aquestes publicacions es poden adquirir en paper en qualsevol dels espais i museus de la Fundació.