Quiral Arte: visions asimètriques d'un artista

Quiral Arte: visions asimètriques d'un artista

Quiral Arte es planteja com una fórmula de debat entre col·leccionistes, galeristes, gestors culturals i especialistes en art per a provocar un estat d'opinió sobre la mostra realitzada per la Fundació i les característiques específiques de l'artista convidat. La trobada genera diferents visions, un encreuament plural d'opcions que enriqueixen i potencien el coneixement de l'art i la situació de l'artista en el nostre context cultural. D'aquest debat surt la publicació del Quiral Arte, que es publica en castellà.

Què és la Quiralitat? La quiralitat, terme encunyat a la pròpia Fundació, neix del concepte químic referent a una molècula que pot adoptar diferents formes, no superposables, capaces cadascuna de pertorbar de manera diferent la llum polaritzada que les il·lumina. Una obra d’art té també diferents interpretacions, segons la percepció i l’actitud enfront del procés creatiu o l’experiència de l’observador.