FAQ's

1.- El col·leccionista i la col·lecció

Quin és l’origen de la col·lecció?

El col·leccionista Antoni Vila Casas des de jove va mostrar interès cap a l’art el món de les col·leccions, fins que amb el temps va començar a col·leccionar peces d’art i es va anar endinsant en el món artístic, sobretot de l’Empordà (a Girona) i així sorgiren els primers museus. L’any 1992 es va poder dedicar plenament a la seva Fundació i col·lecció d’art privat, tot coincidint amb la venda del laboratori del qual era el principal accionista, Prodesfarma.

Avui, l’objectiu principal de la Fundació Vila Casas consisteix a contribuir a promoure l’art contemporani català tenint en compte la manca d’espais artístics que hi ha Catalunya per a exposar l’art català que s’hi produeix. Els eixos sobre els quals es fonamenta la Fundació són principalment tres: la promoció d’artistes més joves, la recuperació de la trajectòria d’artistes i de la seva obra, i el reconeixement de tasques artístiques destacades.

La col·lecció és estàtica o és dinàmica?

La col·lecció de la Fundació Vila Casas és viva perquè cada any s’hi incorpora obra nova, ja sigui per adquisició a través de galeries d’art contemporani o subhastes, o bé de les obres finalistes dels premis que la mateixa fundació convoca anualment.

Quin és el criteri de la Col·lecció?

Es tracta d’una col·lecció privada que depèn del criteri del seu col·leccionista, Antoni Vila Casas, qui decideix l’adquisició de cada obra en funció d’allò que li transmet.  La col·lecció pretén representar els artistes catalans contemporanis, en tres disciplines: pintura, fotografia i escultura, tot i que en el cas de la fotografia la col·lecció s’amplia selectivament a artistes de tot el món.

L’objectiu principal és promoure l’art contemporani català des de la dècada dels 60 fins a l’actualitat a través dels espais d’exposicions temporals, museus i altres activitats, considerant-se com artista català als nascuts o residents a Catalunya. 

El Sr. Vila Casas disposa d’un assessor a la hora d’adquirir les obres?

La directora d’Art de la Fundació Vila Casas, Glòria Bosch, i el Sr. Vila Casas fa molts anys que col·laboren conjuntament, fet que facilita la tria de les obres, que és molt fidel al criteri del col·leccionista, fruit de la seva inquietud personal. L’experiència que ha anat adquirint al llarg dels anys, enriquida pel contacte i diàleg amb artistes, galeristes i crítics d’art, és un factor a tenir en compte a l’hora de confeccionar la col·lecció però no determinant.

Quina és la magnitud de la col·lecció?

Actualment, el total de peces d’art de la col·lecció de la Fundació Vila Casas és de 2.010.

  • A Can Framis, 650 pintures, 270 de les que hi son exposades.
  • A Can Mario, 360 escultures, 217 a l'exposició permanent.
  • Al Palau Solterra, 1.000 fotografies i al voltant de 200 en exposició.

El cercador d'artistes del Web ofereix informació dels artistes que formen part de la col·lecció.  

Tancar
2.- Exposicions i Premis

Si sóc un artista, com puc fer una exposició a la Fundació Vila Casas?

Per a exposar a qualsevol dels espais o museus de la Fundació Vila Casas cal que els artistes hi tinguin una obra al fons de la col·lecció. L’entrada d’una obra es pot fer a través dels premis que es convoquen anualment, de les propostes artístiques que arriben al Departament d'Art o bé via donacions. 

Cap de les sales expositives dels museus i espais de la Fundació Vila Casas es lloga als artistes per a fer exposicions. Ocasionalment es cedeixen per a actes d’entitats o particulars que volen llogar els espais per altres motius. 

Per a presentar una obra o portfoli, cal contactar al Departament d'Art: (+34) 93 481 79 85 / espaivolart@fundaciovilacasas.com

Perquè només artistes catalans?

En el cas de la Fundació Vila Casas, col·leccionar només obra dels artistes catalans a partir de la dècada dels 60 és tant una manera de contribuir a l’enriquiment de la cultura i l’art contemporani català com de difondre el seu coneixement aquí i arreu, sobretot degut al buit existent d’institucions privades o públiques dedicades a aquesta tasca.  La fundació considera artista català als que hagin nascut o resideixin a Catalunya.

Com a artista quin cost té per a mi fer una exposició a la Fundació Vila Casas?

Cap cost perquè una de les vies de promoció de l’art contemporani català de la Fundació Vila Casas és la financiació de les exposicions d’art que s’hi organitzen als seus espais i museus. Són exposicions pensades en contribuir al currículum de l’artista. Com a contribució a aquesta promoció, es convida a l’artista a fer una donació d’una obra.

Hi ha un catàleg del fons de la col·lecció?

No n’hi ha un catàleg exclusiu de les obres de la col·lecció però sí dels espais i museus a través dels quals tant es pot conèixer la seva història com de la col·lecció Vila Casas. Aquests catàlegs es poden adquirir a qualsevol dels espais i museus de la fundació. 

Tancar
3.- Catàlegs

Els catàlegs dels artistes que hi exposen, en quins idiomes són? Com es poden adquirir?

Els catàlegs dels artistes són, normalment, en català, incloent-s'hi els textos traduits a castellà i anglès (i a vegades també al francés).  Es poden adquirir directament als espais i museus de la Fundació Vila Casas o bé on-line a través del web de la llibreria Laie: www.laie.es

Tancar
4.- Visites i descomptes

M’agradaria rebre una visita guiada en anglès.  És possible?

Sí, el museu de la Fundació Vila Casas que ofereix aquest servei més regularment és Can Framis, el Museu de Pintura Contemporània. Per a més infroamció es pot consultar l’apartat de Visites Guiades del menú principal.

A Can Mario i al Palau Solterra el material disponible en anglès són els dossiers individuals que inclouen una proposta de recorregut. Igualment, aquests dossiers en anglès s'ofereixen a Can Framis.

Els visitants per lliure, disposen de dossiers explicatius?

Els visitants per lliure poden utilitzar el material de suport a qualsevol dels espais i museus de la Fundació Vila Casas. Es tracta d’uns dossiers amb informació d’algunes obres i  amb una proposta de recorregut per a llegir-la a mesura que s’avança. Hi són en català, castellà i anglès. (Excepte les temporals, que no s'ofereixen en anglès).

Com puc saber si podria disposar de cap descompte en el tiquet de l’entrada?

Pot consultar la llista de descomptes accedint a la pestanya de Museus i espais d’art o bé més directament al footer (peu de pàgina) fent clic a l’apartat Tickets de cadascun dels espais i museus.

Tancar
5.- Sobre el Servei Educatiu

El Servei Educatiu està orientat a famílies o a escoles?

A les escoles, seguint els nivells i temaris dels cursos escolars des de P2 fins a 2 de Batxillerat. 

Tancar
6.- Rebre informació d'exposicions i activitats

M’agradaria estar informat de les activitats i exposicions que fa la Fundació Vila Casas. Què haig de fer?

Si vol rebre informació sobre les exposicions i activitats que es duen a terme, ha d’omplir el formulari a l’apartat  Subscriure’s o bé trucar en horari d’oficina al telèfon (+34) 93 481 79 80 i rebrà totes les notificacions per correu electrònic.

Tancar
7.- Recursos Humans

M’agradaria treballar a la Fundació Vila Casas.  Què haig de fer?

Si vol treballar a la Fundació Vila Casas, ha d’enviar el seu CV a la següent adreça de correu electrònic: fundacio@fundaciovilacasas.com o bé per correu postal a:

Fundació Vila Casas
Departament de Recursos Humans
C/ Ausiàs Marc, 20, Ppal.
08010 Barcelona

Tancar
8.- Altres

Com es finança la Fundació Vila Casas?

La Fundació Vila Casas es finança gràcies al patrimoni personal del Sr. Vila Casas en la seva totalitat, com una decisió personal.

Tancar